Personvern

Når du tar kontakt samtykker du til at vi lagrer navn, e-post og telefonnr. Opplysningene blir oppbevart i henhold til gjeldende GDPR-lovgivning.

Ønsker du at vi skal slette opplysningene i ettertid er det bare å gi beskjed til bjorn@fyrverk.no